Rekenen blijft belangrijk

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat rekenen belangrijk blijft! De letterlijke tekst uit het regeerakkoord:

“We willen het rekenonderwijs versterken en verbeteren. In het kader van de curriculum-herziening worden de referentieniveaus tegen het licht gehouden. In het voortgezet onderwijs komt een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen.”

Eind 2017 publiceerde het ministerie van OC&W de brief van minister Slob van 15 december 2017[1]. Hij schrijft het volgende:

“Mijn tweede stap is om samen met belanghebbenden aan de herpositionering van rekenen binnen het huidige curriculum te werken, zodat rekenen op de korte termijn gaat meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten en mbo. Dit doe ik vooruitlopend op de uitkomsten van de integrale curriculumherziening (curriculum.nu). In curriculum.nu worden de referentieniveaus onder de loep genomen en onderzocht hoe rekenen een duurzaam onderdeel wordt van het curriculum. Daarom is het belangrijk dat de opgebouwde expertise en energie voor rekenonderwijs binnen de scholen behouden blijft en wordt versterkt.”

De 5e Rekengids

Was tot voor kort niet duidelijk wat de ontwikkelingen op het gebied van rekenen zouden zijn, dat stadium is nu voorbij: rekenen blijft belangrijk voor de toekomst. Compleet Onderwijs wil graag samen met u de door de minister gewenste expertise en energie in de scholen behouden en versterken. Daarom heeft Compleet Onderwijs besloten om de rekengids in 2018 wederom uit te geven. Wij nodigen u uit om uw visie en producten onder de aandacht te brengen van de rekendocenten, -coördinatoren en –specialisten in het vo en mbo.

Verschijnt mei 2018

Mede op verzoek van enkele adverteerders hebben wij besloten de uitgave te vervroegen van september naar begin mei. Een reden hiervoor is onder andere het aanbod van (nieuwe) lesmaterialen die gelijk in het nieuwe cursusjaar gebruikt kunnen worden, evenals rekenscholing die weer start in september.

Wij bieden ook graag ruimte voor inhoudelijke artikelen om de rekendocenten goed te informeren.

Helpt u ook mee om de expertise en de energie voor rekenonderwijs te behouden en versterken?

Klik hier voor meer informatie en de tarieven van de Rekengids 2018

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/documenten

Related posts

Leave a Comment